Telefon: 0224 4412058

Konu: İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına İlişkin Olarak İşsizlik Sigortası İşveren Payı Teşviki
Sirküler No:2018/1003
Tarih:19.12.2018

İŞ GÜVENLİĞİNDE SSK TEŞVİĞİ
4447 sayılı Kanun’un 49. Maddesine göre “İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve
%1 Devlet payı olarak alınır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerinde üç yıl içerisinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payının %1 olarak alınacağı kararlaştırılmıştır.

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI TEŞVİKİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI
4447 sayılı işsizlik sigorta Ek4 maddesi maddesine eklenen fıkra gereğince;
1. Söz konusu işyerinin 6331 sayılı Kanuna göre çok tehlikeli sınıfta yer alıyor olması,
2. Ondan fazla çalışanı olması,
3. İşyerinde üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemiş olması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan işveren için çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere, üç yıl süre ile %2 yerine %1 olarak alınır.

Örnek Uygulama
01.06.2010 tarihi itibarıyla tescil edilmiş, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve Ocak/2016 – Aralık/2018 dönem aralığında işyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemiş ve asgari ücret düzeyi üzerinden 200 çalışanı bulunan bir işyeri için;


2.029,50.-TL x %2 = 40,59.-TL x 200 (çalışan) = 8.118 TL
2.029,50.-TL x %1 = 20,295.-TL x 200 (çalışan) = 4.058 TL

Bu durumda 200 çalışanın olduğu bir işyeri için bu teşvik işverene 4.058.-TL tasarruf sağlamaktadır.

Bilgilerinize Sunulur, Saygılarımızla...
Dr.Bülent ÖZ