Telefon: 0224 4412058

Merhaba…
İki merhaba ile başlamak istedim.
İlki 5N1K ailesinde yazı yazmaya yeni başladığım için.
Kısaca kendimden bahsederek yazılarımın içeriği hakkında bilgi arz etmek istiyorum müsaadelerinizle.
Ben Oğuzhan KARAGÜL. Yönetim ve Organizasyoncuyum. Kalite Yönetim  Sistemleri konulu master tezimi tamamlayıp mezun olduktan sonra İşletme dalında Doktora yapma fırsatım oldu. Bu yıl itibarı ile de doktoramı tamamladım.

İşim ve akademik birikimlerim gereği işyerlerinde danışmanlık hizmeti vermekteyim. Bu alanda hizmet veren More Enstitü’ nün de kurucu ortağıyım. More Enstitü; kurulduğu günden bu yana birçok işyeri ile danışmanlık projesi gerçekleştirmiş bir marka. Bizler de bu markanın çatısı altında bir dizi tecrübe ve deneyim biriktirdik.

Yazılarımda işyerleri ve çalışma hayatına ilişkin tespit ve ideal disiplinleri an tema olarak işleyeceğim. Çalışma hayatına ilişkin her parametreyi takip edip bana ayrılan kısımlarda tespitlerimi aktaracağım.
Tabi yerel literatürde çalışma hayatı dendiğinde akla ilk gelen fotoğraf, bir sanayi kesiti… Daha klasik ifadesi ile elinde kaynak makinası ile kaynak yapan bir kişinin karesi…

Gerçekte iş hayatının sanayi ile sınırlı olmadığını biliyoruz. Özellikle gelişmekte olan ülkeler kategorisinin parlak trendleri, genelde üretim sağlayan işyerleri değil de hizmet sunan işyerleridir. Evet eğilim bu yönde artarak devam eder. Yani gelişmekte olan ülkemizde de AVM’ ler, Banka ve Sigortacılık Faaliyetleri, Özel Hastaneler, Oteller, Restaurantlar, Özel Okullar, Medya, Sosyal Hizmetler gibi alanlarda da bir hayat vardır. Ülke ekonomisindeki payı artarak devam eden bu alanlarda istihdam edilen kişilerin sayıları da gün geçtikçe artmaktadır.

Bu pencereden bakıp bu alanlara da dikkat çekmek istedim Efendim. Konu özelinde her işyerinin; ya ürün ya da hizmet üretmek amacıyla kurulduğunu ifade etmek istedim.

Üretim veya hizmet sunmak.

Bu kısa cümle, muhtevası itibarı ile günümüz iş yaşantısı içerisindeki faaliyetlerin hemen hepsini içermektedir. İşyerleri; sağladığı ürün veya hizmetlere kattıkları değerler ile fayda ilişkisi üzerine inşa edilmiş organize yapılardır.
Özellikle hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işyerleri, kişisel birikim ve kabiliyetlerin çıktılar üzerinde etkisinin en çok hissedildiği emek yoğun faaliyetlerden müteşekkil bir fotoğraf sunmaktadır. Hizmet sektörlerinde istihdam edilen işgücünün nitelik ve vasıfsal durumu, işyerinin çıktı değerleri ile paralel bir ilişki içermektedir.
Hizmet sektörleri; özelde benim de ilgilendiğim bir alan. Bu sahanın kendine has konumu, çalışma hayatındaki gelişmelerden de en üst düzeyde etkilenmektedir. Ve ben de çalışma hayatına ilişkin bakış açılarımı ve yoğunluk içeren örneklemlerimi, hizmet sektörlerinden karşılıklandırmaya çalışacağım.
Tabi ana eksen hizmet sektörleri olunca, ortaya çıkan en anahtar kelime “işgücü” oluyor. Çünkü hizmeti, insan kaynağını organize ederek salıyorsunuz çoğunlukla…
Bir kırılım altta şu tespiti yapmakta fayda var. Sağlanan hizmetin performansı, insan kaynağının niteliği ile doğru orantılıdır ve hizmet sektörlerinde bu orantı çok güçlüdür. İşgücünü iyi yöneten organizasyonların temel misyonlarını daha iyi karşılıklandırabileceği de kuşku götürmez bir gerçektir.

Son tahlili şöyle yapalım;

Genelde çalışma hayatına ilişkin parametreleri, özelde hizmet sektörlerindeki karşılıkları ile ele alarak yazılarımı takdim edeceğim.
Yazılarımda; hizmet sektörleri, insan kaynağı ve iş tatmininin etkenleri ile başta eğitim olmak üzere hizmet içi gelişim faaliyetlerinin hizmet sağlayan işyerleri için taşıdığı anlamı irdeleyeceğim.
Yazılarımın takip edilmesi, beni motive edecektir. Ve onura edecektir. Bununla birlikte takipçilerim için de hem akademiden ve hem de sahadan çok kıymetli bilgilerin paylaşılacağını müjdelemek isterim.
Faydalı olma amacıyla bugün başladığım yazılarımla sizleri buradan selamlayacağım. Bugün merhaba ile başladık. Merhabalarımıza yenilerini ekleyerek devam edeceğiz İnşallah. 
Merhaba (bu da ikincisi)…

Dr. Oğuzhan KARAGÜL
5N1K Gazetesi Köşe Yazısı