Telefon: 0224 4412058

Bordrolama işlemleri

MuhasebeTR Üyelerine Özel Bordrolama Hizmetleri Kampanyası

Bilgi Talep Formu İçin Tıklayınız

MORE ENSTİTÜ EĞİTİM DANIŞMANLIK PERSONEL BORDROLAMA HİZMETLERİ

Alanında Ülkemizin öncü kuruluşlarından olan More Enstitü Eğitim & Danışmanlık, 10 yıldır 1500 aşkın kurumsal firmaya ve 100.000’den fazla kişiye bireysel hizmet vermektedir. İstihdam, OSGB, Sağlık hizmetleri, Eğitim ve danışmanlık desteklerinin yanı sıra ‘Bordrolama Hizmetleriyle’ de fark oluşturmaktadır. Güçlü teknik altyapısı ve insan kaynağı ile hala hazırda aylık yaklaşık 8000 kişinin bordrosunu hazırlamaktadır. Bordrolama hizmetlerini çalışma hayatının temel girdileri olan 4857 iş kanunu,5510 Genel Sağlık Sigortası Kanunu,6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve bağlı yönetmelik, tebliğler ışığında işlemlerini yapmaktadır.

Rekabet şartlarının sürekli yenilikçi anlayışa yönelttiği işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmesi inovatif ve maliyet merkezli yaklaşımları ile mümkün kılmaktadır. Bu bakış açısı ile More Enstitü bordrolama hizmetleri kapsamında SSK Teşvik, İcmal Kontrol ,ik raporlama işlemleri ve SGK, Vergi Dairesi, İŞKUR, İş Teftiş ve diğer tüm resmi kurum bildirimlerini hızlı, doğru ve yürürlükte olan yasal mevzuata uygun olarak yapmaktadır.

PERSONEL BORDROLAMA HİZMETİ NEDİR?

Çalışma hayatının temel girdileri olan 4857 iş kanunu,5510 Genel Sağlık Sigortası Kanunu,6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve bağlı yönetmelik, tebliğler ışığında personel bordrolama hizmeti sunmaktır. More Enstitü teknik altyapısı ve alanında uzmanlaşmış insan kaynağı ile bu süreci danışmanlık hizmeti yaptığı işletmelerde tüm yasal sorumlulukları alarak maksimum müşteri memnuniyeti ile yapmaktadır.

PERSONEL BORDROLAMA HİZMETLERİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

 • İzlenebilir
 • Risklerin dağıtılması
 • Verimlilik: Bordro uygulaması zaman alıcı ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu süreci bordro hizmeti alarak çalışanlarınızı kendi uzmanlık alanlarında daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.
 • Finansal Raporlama: Bordrolama hizmeti ile; kazanç tabloları bölümlere göre bordro, maliyet özetleri, zaman çizelgeleri, harcamalar ve diğer özet raporlara ulaşabilirsiniz.
 • Artırılmış Güvenlik: Bordrolama hizmeti yapılırken ücret gizliliği en üst düzeye çıkarılmaktadır.
 • Performans artışı Bordrolama hizmetleri işinde uzman profesyoneller tarafından gerçekleştirilmektedir. Tarafınıza atanan özel atanacak ekip liderleri vasıtasıyla tüm personel işlemleriniz bir telefon yada e-posta aracılığıyla en verimli ve hızlı şekilde çözümlenir.
 • SSK teşviklerinden maksimum yararlanma
 • Maliyetlerin azaltılması: Bordrolama işlemleri maliyetlerinizi kaynak verimliliği açısından en aza indirecek bir şekilde fiyatlandırma politikası ile kuruluşunuza bir değer katkısı sağlayacaktır.
 • Kurumsal hafızanın korunması
 • Zaman kaybının önlenmesi
 • Profesyonel çözümler
 • Yasal süreçlere uyumluluk: Mevzuat değişiklikleri ve karmaşıklığı sonucu oluşabilecek yasal sorumluluk risklerinizi bertaraf edebilirsiniz.
 • Teknik altyapı maliyetinin olmaması

İSTANBUL OFİS
Esas Kurtköy Aeropark - 5.kat,
Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, No:11/A 28
Pendik, 34912 İSTANBUL
Telefon: 0216 251 67 34

BURSA OFİS
İzmir yolu cad. Aktaş Plaza (Beşevler Metro İstasyonu Yanı)
No:178 Kat:3 Nilüfer / BURSA
Telefon: 0224 453 20 72 pbx

MuhasebeTR Üyelerine Özel Bordrolama Hizmetleri Kampanyası

Bilgi Talep Formu İçin Tıklayınız

 • İşe giriş – İşten çıkış işlemleri
 • Sicil kartı işlemleri
 • PDKS(Personel Devam Takip Sistemi) uygulamaları
 • Kıdem, İhbar ve diğer tazminat hesaplama işlemleri
 • İzin kayıt ve takip işlemleri
 • İş kazası bildirimleri
 • İş göremezlik rapor bildirimleri
 • APHB(aylık prim hizmet bildirgesi) işlemleri
 • Kolluk kuvveti bildirim işlemleri
 • TÜİK bildirim işlemleri
 • Tüm resmi yazışmalar ve yasal bildirimler
 • Personel danışmanlık hizmetleri
 • Maaş listelerinin hazırlanması
 • Danışmanlık desteği
 • Personel Bordroların hazırlanarak firmaya iletilmesi
1- 6111 Sayılı Teşvik Kanunu

Bu teşvik uygulaması 25/02/2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6111 Sayılı Kanunun 74. Maddesi ile getirilmiştir. Kanuna göre, 01.03.2011 ile 31.12.2020 (teşvikten yararlanma süresi 31.12.2015 iken 28.12.2015 tarih 29576 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bu süre 31.12.2020 tarihine uzatılmıştır) tarihleri arasında 18 yaş ve üstü tüm kadınlar ve 18-29 yaş aralığındaki gençlerin istihdamında, mesleki eğitime göre değişen sürelerde (6-54 ay arasında) sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır.

2- 6645 Sayılı İEP Teşvik Kanunu

Teşvik kapsamı “İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanlardır. Zira söz konusu düzenleme teşvikten yararlanabilmenin evvel şartı olarak işbaşı eğitimini tamamlayan işçilerin işe almasını öngörmektedir. Geçici 15. maddede teşvikten yararlanmak için işe alınan işçilerin aranan koşulları şu şekilde ifade edilmektedir: “ 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların; ssk işveren primi asgari ücret kadarı teşvik kapsamında hazinece ödenecektir.

3- 15921 Sayılı İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Hakkındaki Kanun Teşviki

5921 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan Kanun 1 inci maddesi ile işsizlik ödeneği alan kişilerin işe alınması halinde, sigortalı hissesi dahil primlerinin işsizlik sigorta fonundan karşılanacağı hüküm altına alınmış ve 1/10/2009 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.

4- 6704 Sayılı Sosyal Destek Alanların İstihdam Edilmesi Hakkındaki Kanun Teşviki

İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında olması kaydıyla prim teşvikinden faydalanılabilecek.

5- Teşvikten Yersiz Yararlanılmış dönemlerin Tespit Edilmesi

Mevcut uygulamalarda veya geriye dönük yapılan işlemlerde yersiz yararlanma incelemesine tabi tutularak varsa yersiz yararlanılan personel raporlama işlemi yapılmaktadır.

6- 7103 Sayılı Kanun SGK Teşviki Uygulaması

01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2020/Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, işe giriş tarihi itibariyle;18 yaşından büyük kadın,18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile İşkur’a engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 ay süreyle, İşe giriş tarihi itibariyle (18 yaşın altındaki sigortalılar dahil) olmak üzere diğer sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 12 ay süreyle, uygulanacaktır.

1. Bordro-SGK Kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda hatalı kayıt kontrolün yapılması

Geriye dönük ssk ve cari döneme ait tüm sicil dosyalarının karşılaştırılarak varsa hayatı kayıtların tespitinin yapılarak tarafınıza raporlaması yapılmaktadır. Olası SSK idari para cezalarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

2. Sistem İşe Giriş tarih kontrollerinin raporlanması

Tüm SSK sicil numaralarında işe giriş kayıtlarını bordro sistemi ile karşılaştırılarak olası hatalı kayıtları raporlanır. Karşılaştırma aşağıda ki kriterlere göre yapılmaktadır.

 • İşe giriş tarihleri eşleşiyor mu?
 • İşe giriş şube SSK numaraları aynı mı?
 • TC Kimlik No’lar eşleşiyor mu?
 • Aynı dönem içeresinde işlem yapılmış mı?
3. Sistem İşten çıkış tarih kontrollerinin raporlanması

Tüm SSK sicil numaralarında işten çıkış kayıtlarını bordro sistemi ile karşılaştırılarak olası hatalı kayıtları raporlanır. Karşılaştırma aşağıda ki kriterlere göre yapılmaktadır.

 • İşten çıkış tarihleri eşleşiyor mu?
 • İşten çıkış şube ssk numaraları aynı mı?
 • TC kimlik no’lar eşleşiyor mu?
 • Aynı dönem içeresinde işlem yapılmış?
4. Rapor gün kayıplarının tespit edilmesi

Sistem üzerinden rapor günleri tespit edilerek 31 gün dolayısı ile oluşan kayıplar raporlanır.

5. Aktif iş gücü raporunun hazırlanması

İŞKUR’a düzenli olarak verilen iş gücü raporu aylık dönemlerde hazırlanarak tarafınıza raporlanır.

6. Emniyet bildirim raporunun hazırlanması

1774 sayılı kimlik bildirim kanunu kapsamında kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gereken işe giriş-işten çıkış bildirim raporu hazırlanarak tarafınıza teslim edilir.

1. Aylık Turn Over (İş gücü devir oranı) Raporu

Aylık dönemlerde SSK sicil bazında çeşitli nedenlerle (ölüm, iş kazası, emeklilik, işten ayrılma işten atılma vb.) işletmeden ayrılan personelin işe giriş çıkış sayısındaki oranı raporlanır.

2. Devamsızlık oranı raporunun hazırlanması

SSK bildirgelerine yansımış devamsızlık, kayıp günleri ay ve sicil numarası bazında toplam çalışma gününe oranlayarak devamsızlık raporu hazırlanır. Kayıp işgününün işletmeye olumsuz yansımaları tespit edilir.

3. İşten çıkış neden analizleri raporunun hazırlanması

Ay ve SSK sicil numarası bazında işten ayrılan personellerin ayrılma nedenlerini aşağıda belirtilen kriterlerde raporlama yapılır. Elde edilecek veriler, şirket içinde objektif bir gözlem imkanı tanır.

 • İyi niye ve ahlak dışı davranış
 • Emeklilik
 • İstifa
 • Deneme süresi
 • Bildirimli fesih
 • Askerlik
 • Evlilik