Telefon: 0224 4412058

1- Sanayilerin tüm sektörlerine dönük, enerji tüketim raporu çıkarmak

  • Makinelerin enerji tüketimleri bakımından ilk yatırım ve mevcut hal tespiti ile iyileştirmeleri  raporlamak / yaklaşık Kazanımları belirlemek
  • Doğalgaz tüketimleri
  • Buhar Tüketimleri
  • Basınçlı hava tüketimleri
  • Makinaların elektrik tüketimleri bakımından incelemelerinin yapılması
  • Elektriğin girişi Y.gerilim trafo sisteminden başlamak üzere, tüketim yapısı , durumu ( büyük /küçük kapasite)  değerlendirmeler
  • Aydınlatmanın durumu , verimli hale getitilmesi

2- Elektrik bakımından yasa - yönetmeliklerde istenen RAPORLAMALAR

3- ENERJİLERİN Tüm tipleri dahil ENERJİ VERİMLİLİĞİ değerlendirmelerinin yapılıp RAPORLANMASI ve danışmanlığı

4- Genel teknik danışmanlık  

5- Etkin bakım yönetimi danışmanlığı

6- Enerji verimliliği danışmanlığı

7- Mekanik donanım yapınma ve  verimlilik danışmanlığı