Telefon: 0224 4412058

Kurumsallaşma sürecinin kritik etkenlerinden biri de, profesyonel partnerlere sahip olmaktır. Sürecin hayati olduğu kadar, danışmanlık ekibinin tercihi de bu perspektifte önemsenmelidir.

More Enstitü; alanında akademik birikim ve saha tecrübesine sahip Yönetim Uzmanlarından oluşan, yönü ve politikası, kusursuz memnuniyeti ilkesi olan, iş yaşamının her detayını okuyabilen, profesyonel çıkarımlarını, müşterilerinin faydası için organize eden, büyük bir danışmanlık ailesidir.Yönetim ve Organizasyon sistem danışmanlığı(Yeniden Yapılanma Reorganizasyon) ve Süreçleri Yeni baştan kurgulama ( Redesign))

 • ERP, kurumsal kaynak planlama, danışmanlığı,
 • Finansal Yönetimi Geliştirme danışmanlığı,
 • Pazarlama ve Satış Yönetimi danışmanlığı,
 • Üretim,planlama,satınalma,lojistik süreçleri yönetimi danışmalığı,
 • Fiyatlandırma ve maliyet analiz sistemleri kurulum danışmanlığı,
 • İş süreçleri ve bilgi yönetimi danışmanlığı,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi danışmanlığı,
 • Dış ticaret sistem ve organizasyon danışmanlığı,
 • Stratejik Planlama danışmanlığı,
 • Büyüme stratejileri,
 • Üretim ve Yatırım stratejileri,
 • Kurum stratejileri,
 • Marka Stratejileri, 
 • Pazarlama Stratejileri,
 • İş Planı Hazırlama,
 • Yönetim Raporlama Sistemleri,
 • Teknik Fizibilite,
 • Mali Fizibilite,
 • Senaryo Analizleri,
 • Sektör Analizi,
 • Bütçeleme ve Raporlama Sistemi kurulum danışmanlığı,
 • Aylık ve Yıllık Bütçelerin hazırlanması.
 • Proforma Bilanço, Gelir tablosu, Nakit Akım ve Fon akım tablolarının hazırlanması,
 • Bütçe ve fiili gerçekleşmelerin kontrol edilmesi ve farkların sebep sonuç ilişkisinin irdelenmesi,
 • Bütçelerin Raporlanması,
 • İş Analiz Süreçleri,
 • Kurumsal Eğitim Yönetimi,
 • Personel Yönetimi ve Hukuki İşler,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri,
 • Performans Yönetim Sistemi,
 • Ücret Yönetim Sistemi,
 • Terfi / Atama / Kariyer Yönetimi,